Система раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення, призначена для недопущення виникнення надзвичайної ситуації або виявлення її на ранній стадії розвитку на об’єктах підвищеної небезпеки, та для відповідного оповіщення обслуговуючого персоналу об’єкту.
Системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення  обладнуються об’єкти, будівлі і споруди, а також території з ризиком виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру з метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій або мінімізації наслідків у разі їх виникнення.
Основною перевагою даної системи є її повна автоматизація, що виключає можливий негативний вплив людського фактору.
Впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій здійснюється на підставі:

 • статті 53 Кодексу «Цивільного захисту України»;
 • Наказу МНС від 15.05.2006 № 288 «Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення»;
 • Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» (Із змінами, внесеними
  згідно із Законом №762-ІУ від 15.05.2003, ВВР, 2003, №30, ст.247).

Впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах і об’єктах підвищеної небезпеки включає в себе проектування, монтаж і пуско-налагоджувальні роботи.
Дана система повністю контролює працездатність об’єкта в різних його станах, а саме:

 • нормальні умови роботи (експлуатації);
 • порушення нормальних умов роботи до критична ситуація;
 • проектна аварійна ситуація;
 • гіпотетична аварія.

Комплекс інформує щодо порушення технологічного режиму на рівнях:

 • початковий рівень (відхилення від норми 30%) – оператор (диспетчер) – первинне реагування на ситуацію;
 • до критичний рівень (відхилення від норми 30% – 70%) – рівень, коли необхідно прийняти певні дії – диспетчер, керівництво об’єкту;
 • критичний рівень – рівень, коли процеси набувають незворотного характеру – на цій стадії йде інформація до територіальних органів ДСНС та виклик аварійно-рятувальних формувань;
 • аварія – інформування ДСНС для вжиття всіх заходів для ліквідації і локалізації її в межах виробничої дільниці.

Первинною (вихідною) інформацією для виявлення СРВНСО ознак загрози виникнення НС та визначення можливих сценаріїв її розвитку на вибухонебезпечних об’єктах є данні щодо:

 • концентрації у повітрі вибухонебезпечних речовин та сумішей;
 • рівня (кількості) вибухонебезпечних речовин у резервуарах, ємностях, апаратах тощо;
 • наявності витоку вибухонебезпечних речовин;
 • тиску вибухонебезпечних речовин і газоподібних сумішей у трубопроводах, резервуарах, ємностях, апаратах тощо;
 • температури вибухонебезпечних рідин, речовин та газоподібних сумішей у трубопроводах, апаратах, ємностях тощо.