РОЗРАХУНОК ЧАСУ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ (У РАЗІ ПОЖЕЖІ) З ОБ’ЄКТУ

При виникненні загорянь організовується вивід людей з будівель і споруд. Визначення мінімального часу евакуації людей при пожежі — завдання складне через необхідність врахування безлічі факторів, частина з яких невизначена. Для її вирішення використовуються спеціальні методики, розроблені фахівцями профільних науково-дослідних інститутів Міністерства з надзвичайних ситуацій.
розрахунок часу евакуації
Рис. 1. Розрахунок часу евакуації людей при пожежі. Шляхи виведення.
Означення методики передбачають певний порядок виконання обчислень необхідного часу евакуації на підставі вихідних даних. При цьому враховуються розміри і планування будівель, пропускна здатність евакуаційних виходів і шляхів. Розглядаються також можливі сценарії розвитку і поширення пожеж, в тому числі і найбільш небезпечні схеми.
Розрахунок необхідного часу безпечної евакуації людей при пожежі має на меті максимальний період часу, якій потрібно для виходу з будівлі персоналу і відвідувачів. При цьому вплив небезпечних і шкідливих чинників (задимлення, висока температура і обвалення конструкцій) не повинно досягти критичних значень.
Необходимость в определении расчетного времени эвакуации людей и нормативная база
Забезпечення безпеки персоналу та відвідувачів громадських і виробничих будівель знаходиться в компетенції їх власників. Визначення розрахункового часу евакуації при пожежі є обов’язковим і проводиться в ході його проектування. Зазначений розрахунок повинен бути приведений в описовій частині проекту в 9 розділі, при складанні переліку заходів щодо забезпечення пожежної безпеки.
Дана вимога, а також порядок розрахунків передбачено чинними нормативно-правовими актами.
Відсутність розрахунків часу повного і безпечного виведення людей під час пожежі з будівель і споруд промислових або громадських, в складі проектної документації, є обов’язковим при розробці спеціальних технічних умов або при відступах від вимог нормативних документів з пожежної безпеки. Відсутність розрахунку пожежного ризику в таких випадках є достатнім для відмови у видачі дозволу на будівництво об’єкта компетентними органами.
При визначенні необхідного часу на безпечний висновок з будівлі людей при пожежі беруться до уваги основні пожежні ризики. В ході проектування на даному етапі обґрунтовується ряд основних показників об’єктів. У частині що стосується виведення людей з небезпечних зон визначається склад, розміщення і розміри шляхів евакуації, а також параметри основних і додаткових виходів. До всього іншого, здійснюється розробка систем оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій і зокрема пожеж.
Методи розрахунків часу евакуації персоналу та відвідувачів
В даний час існують дві математичні моделі, які описують пересування людей при пожежі, індивідуально-потокова і спрощено-аналітична. На їх основі були розроблені відповідні методики, що дозволяють провести розрахунок необхідного часу на евакуацію людей при різних сценаріях пожежі. Згадані способи визначення тривалості виведення людей мають деякі особливості. Детальний опис і застосування зазначених методик затверджено наказом Міністра з надзвичайних ситуацій.
Згадані методики розрахунків часу, потрібного на евакуацію при пожежі припускають використання складного математичного апарату. Це вимагає від проектувальника високої кваліфікації і спеціальної освіти.
Порядок виконання розрахунків часу евакуації
При визначенні тривалості евакуаційних заходів враховується призначення об’єкта. Методики, що використовуються для громадських будівель і виробничих споруд, мають суттєві відмінності. Визначити необхідний час евакуації людей потрібно для місць розміщення, які знаходяться на найбільшій відстані від виходів з урахуванням їх руху по передбаченим шляхах. Для проведення таких розрахунків потрібна точна інформація про проектований будинок і його розмірах, а також про можливі сценарії розвитку ситуації під час пожежі. При цьому необхідно розглядати найбільш небезпечний варіант.
Вихідні дані
Для визначення тривалості евакуації відвідувачів і персоналу для окремих приміщень і будівлі або споруд в цілому буде потрібно ряд відомостей.
Розрахунки проводяться з використанням наступних проміжних величин:

 • Щільність потоку при пересуванні людей під час пожежі.
 • Швидкість переміщення персоналу в процесі виходу з небезпечних зон.
 • Пропускна здатність для кожного з шляхів евакуації при спалахи і задимлення.
 • Максимальна інтенсивність руху.
 • Загальна протяжність шляхів евакуації і в тому числі їх горизонтальних ділянок (коридори і приміщення) і похилих (сходові переходи).

Геометричні параметри приміщень
Виконується розрахунок евакуації людей з урахуванням лінійних розмірів приміщенні.
При цьому використовуються наступні характеристики будівель і споруд:

 • Обсяг приміщення геометричний, який обчислюється як твір висоти, ширини і довжини з урахуванням особливостей планування.
 • Загальна приведена висота. Визначаться, як відношення геометричного обсягу до площі проекції приміщення на горизонтальну площину.
 • Висота робочих зон. Встановлюється виходячи з різниці висот підлоги в місці знаходження персоналу і відвідувачів і найнижчої точки.

Правильний розрахунок пожежних ризиків грунтується на тій обставині, що найбільшій загрозі впливу небезпечних чинників піддаються люди або об’єкти, що знаходяться на самому верхньому позначці. Для приміщень з горизонтальною підлогою у всіх точках ризик вважається однаковим.
Вибір схеми поширення пожежі
Період часу, при якому рівень впливу небезпечних і шкідливих факторів на персонал і відвідувачів стає критичним, залежить від кількох обставин. Один з основних параметрів — це площа загоряння, яка в свою чергу обумовлюється властивостями і характеристиками використовуваних при будівництві і обробці матеріалів.
Найбільшу небезпеку для людей при пожежі представляють легкозаймисті рідини (ПММ, розчинники, фарби, нафтопродукти та інші). Вони здатні розтікатися по горизонтальних і вертикальних поверхнях і призводити до займання інших матеріалів.
При проведенні обчислень розглядаються наступні варіанти розповсюдження вогню:

 • круговий;
 • у вигляді прямокутника з розширенням вогнища за двома і більше сторонам;
 • з криволінійним фронтом розповсюдження полум’я.

Проводиться розрахунок шляхів евакуації працівників і відвідувачів з урахуванням вищезгаданих факторів. При цьому слід враховувати, що останній з варіантів найбільш складний і відноситься до категорії найбільш важко прогнозованих.
Розрахунок часу тривалості пожежі для певного сценарію розвитку
Визначення даного показника здійснюється з урахуванням теплоти, що виділяється при згорянні матеріалів, і вільного об’єму приміщення.
На наступному етапі розрахунків часових показників евакуації людей при пожежі виконуються обчислення для кожного з небезпечних факторів:

 • Підвищення температури повітря з урахуванням початкового значення для окремого приміщення.
 • Зниження видимості збільшує необхідний час для повної евакуації людей при пожежі. Показник визначається виходячи з коефіцієнтів оптичного відбиття предметів, розташованих на евакуаційних шляхах.
 • Зменшення концентрації кисню в приміщеннях, при цьому використовується питомий показник витрати кисню на згоряння матеріалів.

Окремий розрахунок проводиться для кожного з токсичних газів, що містяться в приміщенні. Мова йде про продукти, які виділяються під час займання горючих матеріалів.
Точний розрахунок пожежних ризиків і зокрема тривалості для певного варіанту розвитку подій здійснюється за спеціальною формулою. У ній використовуються дані отримані в результаті перерахованих обчислень. Критичний період часу розраховується для кожної зі схем поширення полум’я і освіти вогнищ загоряння.
Визначення найбільш небезпечного сценарію розвитку пожежі в будівлі
На наступному етапі встановлюється кількість матеріалу, вигорілого до моменту, коли небезпечні фактори приймають критичні значення. Всі отримані в результаті обчислень показники порівнюються між собою і найменші з них виключаються як представляють найменшу загрозу для відвідувачів і персоналу. Для подальших розрахунків параметрів шляхів евакуації при пожежі використовується найменших критичний показник тривалості. Такий сценарій розвитку ситуації представляється найбільш небезпечним і при визначенні часу виведення людей з палаючих будівель і споруд різного призначення виходять з нього.
Визначення необхідного часу евакуації персоналу та відвідувачів під час пожежі
Тривалість даного процесу залежить від безлічі факторів, значна частина з яких не піддається точному обчисленню. Для того щоб порівняно точно обчислити час евакуації людей при появі вогнищ загоряння в будівлі вводиться спеціальний коефіцієнт безпеки. Часовий період, необхідний для виведення персоналу і відвідувачів, визначається, як добуток критичної тривалості найбільш небезпечного сценарію розвитку пожежі і згаданої вище поправки.
Описаний в статті розрахунок часу евакуації людей проводиться виходячи з даних, які беруться з таблиць для певних категорій приміщень. Процес обчислень з урахуванням складності використовуваного математичного апарату займає багато часу навіть для кваліфікованого фахівця. Застосування онлайн-додатків «Фогард» дозволяє істотно зменшити трудовитрати на проведення розрахунків.
Якщо вам необхідно визначити час евакуації працівників при пожежі з виробничої споруди або відвідувачів громадської будівлі пропонуємо скористатися можливостями нашого сервісу. Більш детальну інформацію про порядок використання програмного комплексу або з інших питань співпраці можна отримати, зателефонувавши за телефоном. Всі консультації надаються фахівцями компанії безкоштовно.
Написане вище є особистою думкою автора і не може бути використано в суперечках в судових чи інших державних органах.