Розробка інженерно-технічних заходів (ІТЗ) цивільного захисту (цивільної оборони)
Розділ ІТЗ (інженерно-технічни заходи) цивільного захисту (цивільної оборони) розробляється у відповідності із ДСТУ Б А.2.2-7:2010 “Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів будівництва”, де встановлені вимоги до складу, змісту, порядку розробки, узгодження і затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів будівництва.
Розробка розділу “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту”
Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів – це складова проектної документації що визначає комплекс інженерно-технічних рішень, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації,  забезпечення захисту населення і територій та зниження можливих матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, від небезпек, що можуть виникнути при веденні терористичних, військових дій або внаслідок цих дій, а також створення містобудівних умов для забезпечення стійкого функціонування об’єктів.
Проектні рішення розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО), в залежності від економічної та оборонної значимості об’єкта, а також його потенційної небезпеки, як правило, складаються із двох частин:
проектні рішення у сфері цивільного захисту (цивільної обороні), які розроблюються з урахуванням розміщення виробничих сил і розселення населення, відповідних груп міст і категорій об’єктів з цивільної оборони, вимог ДБН В.1.2–4 щодо зон можливих небезпек, а також необхідності створення містобудівних умов для забезпечення сталого функціонування цих об’єктів;
проектні рішення щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, які розроблюються з урахуванням потенційної небезпеки на об’єкті, який проектується, а також поруч розташованих об’єктах, результатів інженерних вишукувань, оцінки природних умов і навколишнього середовища.