З метою визначення ступеня небезпеки об’єкту проводиться ідентифікація потенційно небезпечного об’єкту відповідно до наказу МНС 23.02.2006  N 98 «Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів» .
Ідентифікація Потенційно небезпечних об’єктів (ПНО) проводиться для всіх суб’єктів господарської діяльності, у власності, або користуванні яких є об’єкти, де можуть використовуватися, виготовлятися, перероблятися, зберігатися або транспортуватися небезпечні речовини. Ідентифікація ПНО проводиться також для всіх суб’єктів господарської діяльності, які мають намір розпочати будівництво таких об’єктів.
Порядок процедури Ідентифікації ПНО визначений Наказом МНС України від 23.02.06 № 98 «Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів».
Ідентифікація ПНО передбачає аналіз структури об’єкту та характер його функціонування. У процесі ідентифікації  розглядаються і ураховуються внутрішні і зовнішні чинники небезпеки. Внутрішні чинники небезпеки характеризують небезпечність будов, споруд, обладнання, технологічних процесів об’єкта та речовин, що виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на його території. Зовнішні чинники небезпеки безпосередньо не пов’язані з функціонуванням об’єкта, але можуть ініціювати виникнення надзвичайних ситуацій та негативно впливати на їх розвиток. До зовнішніх чинників належать природні явища та аварії на об’єктах, які  розташовані поблизу. На основі проведеного аналізу встановлюється наявність або відсутність джерел небезпеки, які за певних  обставин  можуть  бути причиною виникнення на звичайних ситуацій, а також визначення їх можливих рівнів.
Відповідальні особи  об’єктів  господарської  діяльності, які проводять ідентифікацію, узгоджують результати ідентифікації з місцевими органами державного нагляду у сфері цивільного захисту.
Об’єкт ідентифікується як ПНО за наявності у його  складі хоча б одного джерела небезпеки,  яке може спричинити НС об’єктового, місцевого, регіонального або державного рівнів.
За  результатами ідентифікації ПНО складається Повідомлення   про   результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки, яке узгоджується з відповідним місцевим  органом  державного  нагляду у сфері ЦЗ.  Один примірник Повідомлення  про результати ідентифікації щодо   визначення потенційної   небезпеки   залишається   на   підприємстві,  другий примірник надається місцевому органу державного нагляду у сфері ЦЗ для організації обліку і планових перевірок ПНО.
Місцеві органи  державного  нагляду у сфері ЦЗ на основі отриманих Повідомлень про результати ідентифікації щодо визначення потенційної  небезпеки  складають та щороку уточнюють переліки потенційно небезпечних об’єктів  і подають їх  до  відповідного  територіального  органу державного нагляду у сфері ЦЗ.