З розвитком об’ємів сучасної промисловості та впровадженні нових технологій, на жаль ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій та аварій зостається високою. Час від часу спливають новини про чергові надзвичайні ситуації, які , як правило, несуть за собою великі трагедії для суспільства. Від таких ситуацій ніхто не застрахований, і ймовірність їх виникнення досить висока. Це повязано насамперед з порушенням у процесі виробництва (роботи) норм та правил експлуатації технологічного обладнання, де велику роль грає людський фактор, а також його моральною застарілістю та механічним зношенням, природними катаклізмами та ін. Основною задачею забезпечення техногенної безпеки об’єкту є зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізація негативних наслідків, у разі їх виникнення.
Техногенна безпека – стан захищеності населення, території, об’єктів від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
Надзвичайна ситуація техногенного характеру — це порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об’єкті на ній або на водному об’єкті внаслідок транспортної аварії (катастрофи), пожежі, вибуху, аварії з викиданням (загрозою викидання) небезпечних хімічних, радіоактивних і біологічно небезпечних речовин, раптового руйнування споруд; аварії в електроенергетичних системах, системах життєзабезпечення, системах телекомунікацій, на очисних спорудах, у системах нафтогазового промислового комплексу, гідродинамічних аварій тощо.
Надзвичайні ситуації техногенного характеру безпосередньо пов’язані з діяльністю людини і відбуваються через недостатню надійність техніки, допущені помилки, внаслідок терористичних актів тощо.
Джерелами небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру є:
— об’єкти підвищеної небезпеки (ОПН);
— суб’єкти господарювання з критичним станом виробничих фондів та порушенням умов експлуатації;
— будівлі та споруди з порушенням умов експлуатації;
— ядерні установки з порушенням умов експлуатації;
— наслідки терористичної діяльності;
— гідротехнічні споруди;
— наслідки військової та іншої екологічно небезпечної діяльності;
— суб’єкти господарювання, на об’єктах яких здійснюються виробництво, зберігання та утилізація вибухонебезпечних предметів;
— об’єкти життєзабезпечення населення з порушенням умов експлуатації;
— інші об’єкти, що можуть створити загрозу виникнення надзвичайної ситуації.
Виявлення джерел небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру здійснюється за результатом оцінки рівня ризику виникнення надзвичайних ситуацій.
Наша компанія ідентифікує рівень небезпеки об’єктів, проводить розрахунки сил та засобів при ліквідації надзвичайних ситуацій, впроваджує системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктах .