Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН) — процес виявлення та фіксації на потенційно небезпечних об’єктах факторів та можливих джерел виникнення небезпеки, на підставі яких об’єкт може бути визнаним об’єктом підвищеної небезпеки відповідного класу.
Під час проведення ідентифікації  для  кожного  потенційно небезпечного    об’єкта   розраховується   сумарна   маса   кожної небезпечної речовини із  зазначених  у  нормативах  порогових  мас
індивідуальних   небезпечних   речовин   або   кожної  небезпечної речовини,  яка за своїми  властивостями  може  бути  віднесена  до будь-якої категорії або до декількох категорій небезпечних речовин згідно із зазначеними нормативами.